Wednesday, May 23, 2012

KIDU anjur Kursus Bahasa Arab Persediaan Ke Timur Tengah


Kolej Islam Darul Ulum melangkah maju dalam memberi pendedahan dan pembalajaran bahasa Arab kepada semua peringkat. Dengan kejayaan penganjuran Kem Bahasa Arab peringkat Rendah dan Menengah yang di anjurkan saban tahun serta mendapat penyertaan yang menggalakkan, KIDU sekali lagi menawarkan program berteraskan bahasa Arab kepada para pelajar yang akan menyambung pengajian di Timur Tengah. Kursus Bahasa Arab Persediaan ke Timur Tengah bermula pada 3 Jun hingga 29 Jun 2012 dirangka khusus untuk para pelajar yang akan mendaftar pengajian di Negara-negara Arab samada di Mesir, Jordan, Morocco dan sebagainya.
Penolong Pendaftar, Saudara Mohd Hanifi menjelaskan keistimewaan program ini adalah kaedah pembelajaran yang menarik untuk diikuti. Ianya menekankan 5 prinsip pembelajaran agar para pelajar yang menamatkan kursus di sini mampu mengaplikasikan bahasa Arab dengan baik terutama di bumi Arab. Pemahaman Bahasa Arab menjadi keutamaan di dalam kaedah pembelajaran di kursus ini dengan penekanan penguasaan Nahu, Sorf, Imlak, Mutalaah dan sebagainya sehingga para pelajar mampu membaca dengan kaedah yang betul dan bukannya membaca tanpa punyai sandaran yang seharusnya. Kaedah kedua yang diberi penekanan adalah penguasaan penulisan bahasa Arab mengikut tatabahasa yang tepat mengikut kaedah bahasa Arab. Ini kerana sebahagian para pelajar masih terikut-ikut tatabahasa dari Bahasa Malaysia. Apa yang ditulis oleh para pelajar hanyalah menukar atau mengalihkan bahasa sahaja. Ianya salah dari sudut penulisan bahasa Arab sehingga menyebabkan para pelajar kehilangan banyak markah di dalam peperiksaan dan sebagainya. Penguasaan dan pemahaman bahasa fushah sering dikuasai oleh kebanyakan pelajar yang menuntut di bumi Arab. Apa yang menjadi keistimewaan kursus ini adalah para pelajar akan didedahkan penguasaan bahasa ‘Ammi (Bahasa Arab Pasar) yang digunakan masyarakat Arab. Ianya mempunyai pelbagai kebaikan seperti dapat memahami budaya Arab dengan lebih cepat serta mengelakkan permasalahan yang mungkin timbul akibat kekurangan penguasaan bahasa pasar.
Fardhu Ain juga menjadi salah satu kemestian yang harus dikuasai oleh para pelajar muslim sekalipun para pelajar tersebut akan mengikuti pengajian di dalam bidang selain syariah dan usuludin. Para pelajar akan didedahkan ilmu-ilmu dari kitab-kitab turath, masalah-masalah fiqh semasa dan sebagainya. Selain itu, para pelajar ini akan dilatih dengan slot kepimpinan seperti penganjuran pertandingan di kalangan para pelajar, dilantik sebagai ketua bagi beberapa urusan sebagai nilai tambah yang membina para pelajar ini. Dengan cara ini, para pelajar akan dapat menyesuaikan diri sekiranya diminta untuk memegang jawatan di dalam organisasi dan mampu memimpin organisasi dengan lebih baik.
Prinsip yang terakhir dalam kaedah pembelajaran di dalam silibus khas untuk para pelajar yang akan mengikuti pengajian dalam bidang perubatan khususnya iaitu pengenalan istilah-istilah perubatan menggunakan bahasa Arab. Bagi memenuhi kriteria ini, pihak KIDU akan menjemput Doktor-doktor perubatan dari Hospital untuk memberi tunjuk ajar terutama Doktor lepasan dari Universiti Iskandariah. Selain itu, silibus khas ini akan menawarkan pengajian dan pemantapan Bahasa Inggeris kepada semua pelajar kursus ini.
Pensyarah khas dari Mesir, Sheikh Maher Saed Abdel Aziz Karawya telah didatangkan khas untuk pemantapan bahasa arab para pelajar yang mengikuti program ini. Malah pihak KIDU memperkenalkan kaedah menjawab soalan-soalan untuk ujian kemasukan Universiti al-Azhar. Keputusan lalau yang diperolehi memberansangkan apabila kesemua para pelajar yang mengikuti kursus ini pada tahun lalu Berjaya dalam Ujian Kemasukan Universiti Al-Azhar. KIDU menawarkan kepada para pelajar yang berminat untuk mengikuti kursus ini. Yuran yang dikenakan adalah berpatutan merangkumi yuran pengajian, makanan, nota pengajian, buku, lawatan dan sebagainya. Para pelajar yang berminat boleh menghubungi Penolong Pendaftar Saudara Mohd Hanifi di talian 012-5642132 atau menghubungi Pejabat Kolej Islam Darul Ulum 04-7825754.

Wednesday, May 02, 2012

Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang STAM Sesi I


Program STAM di Kolej Islam Darul Ulum memasuki tahun ketiga proses pembelajaran semenjak tahun 2009 yang lalu. Pelbagai inisiatif diambil oleh pentadbiran Kolej Islam Darul Ulum melalui Bahagian Akademik untuk memberikan kelainan kepada para pelajar STAM agar mampu berdaya saing seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan yang sebenar.

Di antara kelainan yang dibuat di Kolej Islam Darul Ulum untuk para pelajar STAM adalah peperiksaan pada setiap 3 bulan (Suku Tahun pertama, Kedua dan Ketiga). Peperiksaan ini akan menilai keupayaan pelajar sepanjang 3 bulan menuntut ilmu serta menguji kekuatan kefahamn dan hafalan para pelajar di dalam menguasai pembelajaran di kelas dan aktiviti luar. Malah, pihak Kolej Islam Darul Ulum telah membahagikan para pelajar STAM kepada 3 kategori bermula Kelas A, Kelas B dan Kelas C. Para pelajar di Kelas A merupakan mereka yang menguasai dan memahami bahasa Arab dan matapelajaran STAM dengan baik. Manakala pelajar Kelas B adalah pelajar yang peratusan penguasaan dan pemahaman bahasa Arab dan matapelajaran STAM berada di tahap 60 hingga 79 peratus. Pelajar kelas, adalah mereka yang menguasai dan memahami bahasa Arab dibawah 59 peratus. Namun ianya bukan suatu keputusan yang tetap untuk para pelajar yang berada di Kelas B dan Kelas C. Kerana setiap 3 bulan, para pelajar akan dinilai keupayaan mereka. Sekiranya nilai atau markah pelajar Kelas A menurun, maka pelajar tersebut akan ditempatkan di kelas mengikut nilaian semasa. Begitu juga sebaliknya sekiranya pelajar Kelas C meningkat dari sudut prestasi, pelajar tersebut akan dinaikkan kelas. Kesemua mereka ini tidak akan tetap di 1 kelas sahaja terutama pelajar Kelas B dan Kelas C yang sudah pasti akan berusaha untuk berubah kelas. Manakala pelajar Kelas A sudah tentu akan berusaha mempertahankan reputasinya.

Dengan kaedah sebegini, pihak pentadbiran mengharapkan ianya dapat memberikan suatu input yang sangat positif untuk para pelajar berusaha mengekalkan nilai dan markah mereka agar tidak turun ke kelas yang lebih bawah. Untuk sesi pertama, pihak KIDU telah menganugerahkan pelajar cemerlang sesi I kepada pelajar Mohd Ameer Syarif dan berharap para pelajar lain berusaha dengan lebih gigih untuk memperolehi keputusan yang lebih baik. Masih berbaki 2 sesi Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang iaitu pada bulan Jun dan September.    

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails